Evropska unija: stupila na snagu zabrana plastike za jednokratnu upotrebu

U Evropskoj uniji (EU) je 2. jula 2021. godine stupila na snagu Direktiva o plastici za jednokratnu upotrebu.Direktiva zabranjuje određenu plastiku za jednokratnu upotrebu za koju su dostupne alternative.„Plastični proizvod za jednokratnu upotrebu” definira se kao proizvod koji je u cijelosti ili djelomično napravljen od plastike i koji nije zamišljen, dizajniran ili stavljen na tržište da bi se više puta koristio u istu svrhu.Europska komisija objavila je smjernice, uključujući primjere, o tome šta se smatra plastičnim proizvodom za jednokratnu upotrebu.(Direktiva, član 12.)

Za ostale plastične predmete za jednokratnu upotrebu, zemlje članice EU moraju ograničiti njihovu upotrebu kroz nacionalne mjere smanjenja potrošnje, poseban cilj za recikliranje plastičnih boca, zahtjeve za dizajn plastičnih boca i obavezne etikete za plastične proizvode kako bi informirali potrošače.Osim toga, Direktiva proširuje odgovornost proizvođača, što znači da će proizvođači morati pokriti troškove čišćenja upravljanja otpadom, prikupljanja podataka i podizanja svijesti o određenim proizvodima.Države članice EU moraju implementirati mjere do 3. jula 2021. godine, sa izuzetkom zahtjeva za dizajn proizvoda za boce, koji će se primjenjivati ​​od 3. jula 2024. (čl. 17.)

Direktiva implementira plastičnu strategiju EU i ima za cilj "promoviranje tranzicije [EU] na kružnu ekonomiju".(čl. 1.)

Sadržaj Direktive o plastici za jednokratnu upotrebu
Market Bans
Direktiva zabranjuje dostupnost sljedeće plastike za jednokratnu upotrebu na tržištu EU:
❋ štapići od pamuka
❋ pribor za jelo (viljuške, noževi, kašike, štapići)
❋ ploče
❋ slamke
❋ mešalice za napitke
❋ štapići za pričvršćivanje i za potporu balona
❋ posude za hranu od ekspandiranog polistirena
❋ Posude za piće od ekspandiranog polistirena, uključujući njihove čepove i poklopce
❋ čaše za napitke od ekspandiranog polistirena, uključujući njihove poklopce i poklopce
❋ proizvodi od okso-razgradive plastike.(Čl. 5 u vezi sa aneksom, dio B.)

Nacionalne mjere za smanjenje potrošnje
Države članice EU moraju poduzeti mjere za smanjenje potrošnje određene plastike za jednokratnu upotrebu za koju ne postoji alternativa.Države članice su dužne dostaviti opis mjera Evropskoj komisiji i učiniti ga dostupnim javnosti.Takve mjere mogu uključivati ​​uspostavljanje nacionalnih ciljeva smanjenja, pružanje alternativa za višekratnu upotrebu na prodajnom mjestu potrošačima ili naplatu za plastične proizvode za jednokratnu upotrebu.Zemlje članice EU moraju postići „ambiciozno i ​​održivo smanjenje“ potrošnje ove plastike za jednokratnu upotrebu „što će dovesti do značajnog preokreta povećanja potrošnje“ do 2026. Napredak potrošnje i smanjenja mora se pratiti i izvještavati Evropsku komisiju.(čl. 4.)

Odvojene mete sakupljanja i zahtjevi dizajna za plastične boce
Do 2025. godine 77% plastičnih boca koje se stavljaju na tržište mora se reciklirati.Do 2029. količina jednaka 90% mora biti reciklirana.Osim toga, bit će implementirani zahtjevi za dizajn plastičnih boca: do 2025. godine PET boce moraju sadržavati najmanje 25% reciklirane plastike u svojoj proizvodnji.Ovaj broj se povećava na 30% do 2030. za sve boce.(čl. 6, st. 5; čl. 9.)

Označavanje
Higijenski ulošci (ulošci), tamponi i aplikatori za tampone, vlažne maramice, duvanski proizvodi sa filterima i čaše za piće moraju na pakovanju ili na samom proizvodu imati oznaku „upadljivo, jasno čitljivo i neizbrisivo“.Oznaka mora obavijestiti potrošače o odgovarajućim opcijama upravljanja otpadom za proizvod ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati, kao io prisutnosti plastike u proizvodu i negativnom utjecaju smeća.(Čl. 7, st. 1 u vezi sa aneksom, dio D.)

Proširena odgovornost proizvođača
Proizvođači moraju pokriti troškove mjera za podizanje svijesti, prikupljanja otpada, čišćenja smeća i prikupljanja podataka i izvještavanja u vezi sa sljedećim proizvodima:
❋ posude za hranu
❋ paketi i omoti od fleksibilnog materijala
❋ posude za piće kapaciteta do 3 litre
❋ šolje za piće, uključujući njihove poklopce i poklopce
❋ lagane plastične vrećice za nošenje
❋ duvanski proizvodi sa filterima
❋ vlažne maramice
❋ baloni (čl. 8, st. 2, 3 u vezi sa aneksom, dio E.)
Međutim, troškovi prikupljanja otpada ne smiju biti pokriveni u pogledu vlažnih maramica i balona.

Podizanje svijesti
Direktiva zahtijeva da zemlje članice EU podstaknu odgovorno ponašanje potrošača i informišu potrošače o alternativama za višekratnu upotrebu, kao io uticaju smeća i drugog neodgovarajućeg odlaganja otpada na životnu sredinu i kanalizacionu mrežu.(čl. 10.)

news

izvorni URL:https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-07-18/european-union-ban-on-single-use-plastics-takes-effect/


Vrijeme objave: Sep-21-2021